Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Εισφορά 2% για το εφάπαξ στο Δημόσιο

 
 
 Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς βρίσκει αντίθετη την ΑΔΕΔΥ, καθώς στις αποδοχές των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνονται κρατήσεις 3% τον μήνα, χωρίς το Δημόσιο ως εργοδότης να έχει συμμετοχή, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ) 
 
Η λύση της επιβολής πρόσθετης εισφοράς 2% στις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων για να σωθεί το εφάπαξ και να βγει από την κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία έχει περιέλθει λόγω του κύματος συνταξιοδοτήσεων το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, στον διάλογο που θα ξεκινήσει σύντομα η κυβέρνηση με την ΑΔΕΔΥ για την κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου θα προταθεί η λύση της επιβολής εισφοράς 2% σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους υπέρ του εφάπαξ και η παρακράτηση ενός ακόμη μισθού (του δεύτερου) στους νεοεισερχομένους ώστε να αυξηθούν σε μόνιμη βάση τα έσοδα του Ταμείου και να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο που θα διευκολύνει την καταβολή του εφάπαξ στο μέλλον χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δανειοδότηση. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετη την ΑΔΕΔΥ, καθώς στις αποδοχές των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνονται κρατήσεις 3% τον μήνα, χωρίς το Δημόσιο ως εργοδότης να έχει συμμετοχή, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα.

Οπως είναι γνωστό, σήμερα το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να καταβάλλει το εφάπαξ που δικαιούνται όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία, αλλά παρά ταύτα περισσότεροι από 35.000 δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν στην ουρά πάνω από 14 μήνες για να πάρουν τα χρήματά τους.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να εξασφαλίσει τους πρόσθετους πόρους που θα χρειαστεί το Ταμείο για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται από το κύμα συνταξιοδοτήσεων που ξέσπασε τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο και αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο. Ως το τέλος του τρέχοντος έτους οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 42.000. Από αυτές οι περισσότερες είναι αιτήσεις δασκάλων και καθηγητών, ενώ κύμα εξόδου υπάρχει και στους ενστόλους. Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 6.000 προέρχονται από στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει δοθεί ακόμη η σύνταξη. Παράλληλα με την επιβολή της εισφοράς, που όπως είναι προφανές θα οδηγήσει σε ισόποση μείωση των καθαρών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, δόθηκαν οδηγίες στη διοίκηση του ΤΕΑΔΥ να προχωρήσει στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του και να περιορίσει τις δανειακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Ενστάσεις για τις μετατάξεις στην ΑΓΡΟΓΗ
Ενστάσεις εγείρει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής σχετικά με την αντιμετώπιση των εργαζομένων στην καταργηθείσα εταιρεία αξιοποίησης αγροτικής γης (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό που διατυπώνεται στην έκθεσή του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, ανακύπτει άνιση μεταχείρισή τους. Αναφορικά με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού της εταιρείας και τις προβλεπόμενες μετατάξεις των υπολοίπων με την ίδια σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), το Επιστημονικό Συμβούλιο παρατηρεί ότι έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική πρόβλεψη για την καθιέρωση της αρχής της ισότητας, «η οποία αποτελεί νομικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες». Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην έκθεση του Συμβουλίου, «οποιαδήποτε αντιμετώπιση εργαζομένων στις υπό συγχώνευση ή κατάργηση εταιρείες ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα πρέπει να μην υπερβαίνει τα άκρα όρια που διαγράφει το σχετικό άρθρο 4,παρ.
1, του Συντάγματος».


ΤΟ ΒΗΜΑ